Hotpint Thermic System

Hotpint Thermic System

Solució de marcatge metàl·lic amb perfil de trencament del pont tèrmic

Registre model d’utilitat Núm. 202130884

Els marcs perimetrals amb perfil de trencament de pont tèrmic han esdevingut una solució molt demandada al món de la fusteria d’alumini.

El seu ús ofereix múltiples avantatges, per la qual cosa cada cop són més els consumidors que els prefereixen davant d’altres tipus de marcs. A més, hi ha diferents tipus de marcs perimetrals, cadascun amb les seves característiques tècniques específiques que els fan adaptar-se a les exigències de cada projecte.

En primer lloc, l’ús de marcs perimetrals amb perfil de trencament de pont tèrmic suposa un important aïllament tèrmic i acústic. Això es tradueix en una major eficiència energètica a la llar, reduint significativament les pèrdues de calor i, per tant, contribuint a l’estalvi a la factura energètica.

A més, aquest tipus de marcs perimetrals són altament resistents. La seva estructura de doble vidre i perfil reforçat fan que siguin capaços de suportar condicions climàtiques extremes i protegir la llar de possibles intrusions. Així mateix, hi ha diferents tipus de marcs perimetrals amb perfil de trencament de pont tèrmic, com ara el marc obert, el de fulla oculta o el de fulla visible.

Cadascun compta amb característiques tècniques específiques que els fan òptims per a diferents necessitats i projectes. Per exemple, el marc obert és ideal per a zones amb una baixa taxa de precipitacions, mentre que el de fulla visible és idoni per a espais amb alta exposició a radiacions solars.

Per tant, és important tenir en compte el tipus de marc perimetral que s’adapti a les nostres necessitats, així com la instal·lació de vidres adequats per comptar amb una solució òptima en eficiència energètica i seguretat.

En resum, els marcs perimetrals amb perfil de trencament de pont tèrmic són una elecció intel·ligent a l’hora de triar una fusteria d’alumini d’alta qualitat. Els múltiples avantatges, característiques tècniques i tipus de marcs disponibles s’adaptaran a les necessitats de cada projecte, proporcionant una solució eficient, segura i duradora.

A Hotpint Solucions, som fabricants de marcs perimetrals amb trencament de pont tèrmic.

Per a més informació contacteu amb Hotpint Solucions

-->