Els marcs perimetrals amb perfil de trencament de pont tèrmic són una opció cada cop més popular a la fusteria d’alumini. Aquests marcs ofereixen un aïllament tèrmic i acústic més gran, així com una major durabilitat. A més, hi ha diferents tipus de marcs perimetrals, cadascun amb les seves característiques tècniques específiques. En aquest article, explorarem detalladament què són, quins són els seus avantatges i característiques tècniques i com triar el millor marc perimetral que s’adapti a les nostres necessitats.

Què són els marcs perimetrals amb perfil de trencament de pont tèrmic

Els marcs perimetrals amb perfil de trencament de pont tèrmic són elements bàsics a la fusteria d’alumini moderna. Estan dissenyats per proporcionar una barrera tèrmica i acústica entre l’interior i l’exterior d’edificis comercials i residencials i ofereixen una resistència millor a la humitat i als impactes.

Definició de marcs perimetrals amb perfil de trencament de pont tèrmic

Es tracta d’un tipus de marc, fabricat a partir de dos perfils d’alumini separats per material aïllant. Això evita que l’energia que es transfereix a través de l’estructura, com ara el fred o la calor, es transmeti a l’interior de l’edifici. Aquesta estructura de perfils separats s’anomena “perfil de trencament de pont tèrmic”. Els marcs perimetrals RPT es van utilitzar per primera vegada en edificis de gran alçada i en climes extrems com una manera efectiva de mantenir un ambient interior confortable. Avui dia s’utilitzen en una varietat d’instal·lacions, incloent-hi edificis comercials i residencials de tota mena. L’estructura dels marcs perimetrals RPT ofereix una estabilitat i durabilitat excel·lents. El trencament de pont tèrmic disminueix la transferència d’energia entre l’interior i l’exterior, cosa que vol dir que l’aire fred o calent i el so no poden penetrar a l’interior de l’edifici a través dels marcs. Això es tradueix en un millor aïllament tèrmic i acústic, així com una reducció significativa dels costos elèctrics. D’altra banda, els marcs perimetrals amb perfil de trencament de pont tèrmic ofereixen una vida útil més llarga degut a una menor possibilitat de deformació o trencament. A més, la humitat i altres factors ambientals ja no penetren en l’estructura de l’edifici, cosa que resulta en menors despeses de manteniment.

Avantatges dels marcs perimetrals amb perfil de trencament de pont tèrmic

Els marcs perimetrals amb perfil de trencament de pont tèrmic presenten una sèrie d’avantatges respecte a altres tipus de marcs. A continuació, veurem les més importants:

Aïllament tèrmic i acústic

Els marcs perimetrals amb perfil de trencament de pont tèrmic de hotpint ofereixen un alt nivell d’aïllament tèrmic i acústic, gràcies a la capacitat per evitar la transmissió tèrmica i acústica entre l’interior i l’exterior de l’estada. D’aquesta manera, s’aconsegueix una notable reducció de les pèrdues de calor a l’hivern i de l’entrada de calor a l’estiu, cosa que es tradueix en un estalvi energètic i econòmic important, així com una millora del confort tèrmic de l’habitatge o edifici. Així mateix, l’aïllament acústic millora la qualitat de vida dels usuaris en reduir els sorolls procedents de l’exterior.


Reducció de la transmitància tèrmica

Els marcs perimetrals amb perfil de trencament de pont tèrmic permeten reduir la transmitància tèrmica de les finestres, gràcies a la separació de les dues parts del perfil i a la incorporació d’un material aïllant a l’interior. Això es tradueix en una eficiència energètica més gran i una disminució de les emissions contaminants a l’atmosfera.

Major durabilitat i resistència

Un altre dels avantatges dels marcs perimetrals amb perfil de trencament de pont tèrmic és la seva major durabilitat i resistència, ja que estan fabricats amb materials d’alta qualitat i resistència a la intempèrie, cosa que els permet suportar condicions climàtiques adverses sense perdre’n les propietats. A més, estan dissenyats per resistir el pas del temps, sense necessitat de fer costoses reparacions o manteniments. Aquesta durabilitat i resistència es tradueix en un estalvi econòmic a llarg termini i una satisfacció més gran per part de l’usuari, en tenir un producte d’alta qualitat i durador.

Tipologies de marcs perimetrals amb perfil de trencament de pont tèrmic

Les tipologies de marcs perimetrals amb perfil de ruptura de pont tèrmic són diverses i s’adapten a diferents necessitats i projectes. A continuació, es descriuen les més comunes.

Marc perimetral corredissa RPT

El marc perimetral corredissa RPT és una opció ideal quan l’espai és limitat, ja que no requereix espai addicional per a l’obertura del full. Aquest marc pot ser de 1, 2 o 3 rails, cosa que li confereix alta capacitat d’adaptació a diferents necessitats. A més, permet el control del pas d’aire i aigua gràcies a la capacitat d’ajustar-se perfectament als tancaments.

Marc perimetral elevable RPT

El marc perimetral elevable RPT és una opció elegant i pràctica per a grans finestrals i portes. Amb el sistema d’elevació, el marc llisca cap amunt, mantenint el full suspès a l’aire. Ofereix una gran capacitat de vidre i excel·lent aïllament tèrmic i acústic.


Marc perimetral per a mur cortina RPT

El marc perimetral per a mur cortina RPT és una solució ideal per a edificis amb façanes de vidre, ja que permet la creació de grans superfícies de vidre sense renunciar a l’eficiència tèrmica i energètica. Aquest tipus de marc s’utilitza en murs cortina i façanes de vidre, proporcionant una gran resistència i capacitat de vidre.

Característiques tècniques dels marcs perimetrals amb perfil de trencament de pont tèrmic

Profunditat del marc i del full

La profunditat del marc i del full són dos aspectes fonamentals que cal tenir en compte en els marcs perimetrals amb perfil de trencament de pont tèrmic. L’amplada del marc influirà en la quantitat de llum que entra a l’estada, mentre que la profunditat del full influirà en l’estanquitat i la capacitat d’aïllament tèrmic i acústic. És important triar adequadament aquests aspectes considerant les necessitats específiques de cada projecte.

Capacitat d’envidrament màxim

La capacitat d’envidrament màxim és una altra característica tècnica important en els marcs perimetrals amb perfil de trencament de pont tèrmic. Aquesta capacitat fa referència al gruix del vidre que es pot utilitzar en el marc, influenciat per la profunditat del full i altres característiques específiques del model. És important considerar la capacitat d’envidrament màxim i triar un vidre adequat per assolir el màxim aïllament tèrmic i acústic.

Possibilitat de desguàs encastat

Un desguàs encastat és una manera d’evitar filtracions d’aigua a l’interior de l’habitatge. Alguns marcs perimetrals amb perfil de trencament de pont tèrmic ofereixen la possibilitat de desguàs encastat, cosa que significa que l’aigua de pluja que discorre pel marc no entra en contacte amb l’interior de l’habitatge, sinó que es canalitza a través de canonades ocultes al perfil del marc. Aquesta característica és fonamental a regions amb alta precipitació. És important tenir en compte la possibilitat de desguàs encastat en triar un marc perimetral amb perfil de trencament de pont tèrmic.

Com triar el millor marc perimetral amb perfil de trencament de pont tèrmic

Escollir el millor marc perimetral amb perfil de trencament de pont tèrmic per als nostres projectes pot ser un procés complex, ja que cal tenir en compte diferents aspectes tècnics i de qualitat. A continuació es presenten algunes consideracions a tenir en compte per fer una elecció informada i adequada:

Consideracions tècniques a tenir en compte

  • Ubicació: És important considerar el clima i les condicions a què estarà exposat el marc perimetral, ja que alguns models poden ser més adequats per a determinades ubicacions. Per exemple, per a zones costaneres es poden necessitar materials més resistents a la corrosió.
  • Envidrament: La capacitat d’envidrament és un factor important a considerar, especialment si es necessita una gran quantitat de llum natural a l’espai. És important triar un marc que suporti la quantitat i el pes de vidre necessari.
  • Obertura: És important tenir en compte les necessitats d’obertura i de ventilació de l’espai en triar la tipologia de marc perimetral, ja sigui corredissa, elevable o mur cortina.

Certificacions i qualitat dels productes

És important triar marcs perimetrals amb perfil de trencament de pont tèrmic que compleixin amb les normatives i regulacions locals, així com amb les certificacions tècniques corresponents, garantint la qualitat i durabilitat del producte.

Solucions integrals per als tancaments de façana fabricats per Hotpint Solucions

Hotpint Solucions. Ofereix marcs perimetrals amb perfil de trencament de pont tèrmic d’acer galvanitzat lacat.

Per a més informació, contacta amb nosaltres a través de la nostra web a https://hotpint.com

 

-->