Perfils especials

Perfils especials

PERFILS ESPECIALS Característiques Perfils especials Gran varietat de perfils plegats, preparats per adaptar-se a qualsevol necessitat que Requereixi l’obra, cantells forjat (u) divisòria de façana, construïts en gruixos de xapa De 1mm, 1,5mm, 2mm, 2,5 en funció...
-->